Patentti on teollisoikeudellinen suojamuoto teknisten ideoiden suojaamiseksi. Suomen patenttilain mukaan se, joka on tehnyt keksinnön, jota voidaan käyttää teollisesti, tai se, jolle keksijän oikeus on siirtynyt, voi hakemuksesta saada patentin keksintöön ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyväksikäyttöön. Patentti myönnetään ainoastaan keksintöön, joka on uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen patentin hakemispäivää, ja lisäksi olennaisesti eroaa siitä.

Patenttisuoja on sekä alueellisesti että ajallisesti rajattu. Patentti on voimassa korkeintaan 20 vuotta hakemispäivästä. Patentti voidaan myöntää joko kansallisena patenttina, jolloin patenttisuoja koskee vain kyseessä olevaa maata, tai alueellisena patenttina, kuten Euroopan patenttisopimuksen mukaisena eurooppapatenttina, jolloin patenttisuoja koskee ko. sopimuksen jäsenvaltioita. Eurooppapatentin myöntää Euroopan patenttivirasto. Suomessa patentin myöntää Patentti- ja rekisterihallitus.

Kansainvälisellä patenttihakemuksella tarkoitetaan patenttiyhteistyösopimuksen (PCT = Patent Cooperation Treaty) mukaisesti tehtyä hakemusta. Kansainvälinen patenttihakemus tehdään patenttiviranomaiselle tai kansainväliselle järjestölle, joka patenttiyhteistyösopimuksen ja sen sovellutussääntöjen mukaan on oikeutettu vastaanottamaan tällaisen hakemuksen (vastaanottava viranomainen). Vastaanottavana viranomaisena toimii Suomessa patentti- ja rekisterihallitus.

© 2018 Heinänen Oy Patenttitoimisto