Suomen tavaramerkkilain mukaan tavaramerkin rekisteröinnillä saadaan yksinoikeus tavaramerkkiin erityiseksi tunnusmerkiksi myytäviksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden erottamiseksi toisten tavaroista tai palveluista.

Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista. Tavaramerkkinä voi olla erityisesti sana mukaan lukien henkilönnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavaran tai sen päällyksen muoto.

Tavaramerkkiin kohdistuva yksinoikeus sisältää sen, ettei kukaan muu kuin merkin haltija saa tavaroidensa tai palveluidensa tunnuksena käyttää sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa, liikeasiakirjassa tai muulla tavalla esim. suullisesti käyttämällä.

EU-tavaramerkit rekisteröidään Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (EUIPO), joka sijaitsee Espanjan Alicantessa. Rekisteröinti on voimassa koko EU:n alueella ja rekisteröinnin oikeusvaikutukset ovat kaikissa jäsenmaissa samat.

Kansainvälistä Madridin pöytäkirjan mukaista tavaramerkin rekisteröintiä voi Suomessa hakea Suomen kansalainen tai se, jolla on täällä kotipaikka tai todellinen ja toimiva teollisuuslaitos tai kauppaliike. Edellytyksenä on, että hänellä on samaa merkkiä koskeva rekisteröinti tai vireillä oleva hakemus Suomessa.

Hakijan tulee hakemuksessa nimetä ne Madridin pöytäkirjan jäsenmaat joissa suojaa haetaan. Kansainvälinen rekisteröinti tulee voimaan nimetyissä maissa, ellei niiden tai joidenkin niistä lainsäädännön mukaan löydy estettä rekisteröinnille. Rekisteröinnin jälkeen voi tehdä pyynnön suojan alueellisesta laajentamisesta. Rekisteröinti on voimassa 10 vuotta ja se voidaan uudistaa aina kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo on viiden vuoden ajan riippuvainen siitä, pysyykö kansallinen perushakemus tai -rekisteröinti voimassa (ns. Central Attack sääntö).

© 2018 Heinänen Oy Patenttitoimisto