Mallin rekisteröinnillä saatava yksinoikeus malliin merkitsee sitä, ettei kukaan muu kuin mallioikeuden haltija ilman tämän lupaa saa ammattimaisesti käyttää mallia valmistamalla, maahan tuomalla, myytäväksi tarjoamalla, kaupaksi pitämällä, luovuttamalla tai vuokraamalla tavaroita, jotka ulkomuodoltaan eivät olennaisesti eroa rekisteröidystä mallista.

Mallioikeuden voi saada mallin rekisteröimällä. Mallioikeuden voi saada ainoastaan malliin, joka on uusi ja joka eroaa olennaisesti aiemmin tunnetuista malleista.

© 2018 Heinänen Oy Patenttitoimisto