Hyödyllisyysmalli on patenttiin verrattavissa oleva teollisoikeudellinen suojamuoto. Suomen hyödyllisyysmallilain mukaan se, joka on tehnyt keksinnön, tai se, jolle keksijän oikeus on siirtynyt, voi hakemuksesta saada hyödyllisyysmallioikeuden keksintöön ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyväksikäyttöön sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Hyödyllisyysmallilla ei voi suojata menetelmiä. Keksinnöllä tarkoitetaan tässä teknistä ratkaisua, jota voidaan käyttää teollisesti. Lisäksi keksinnön tulee olla uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeuden hakemispäivää, ja lisäksi selvästi erota siitä.

Hyödyllisyysmallihakemus voidaan tehdä myös muuntamalla samaa keksintöä koskeva vireillä oleva patenttihakemus hyödyllisyysmallihakemukseksi, jolloin hyödyllisyysmallihakemus katsotaan tehdyksi samana päivänä kuin patenttihakemus.

Hyödyllisyysmallioikeuden kohteena on yleensä uusi, aikaisemmasta selväsi eroava tekninen ratkaisu, jolta ei vaadita yhtä paljon keksinnöllisyyttä kuin patentoitavalta keksinnöltä.

Hyödyllisyysmallin rekisteröinti on voimassa enintään 10 vuotta hakemispäivästä.

© 2018 Heinänen Oy Patenttitoimisto