Mikä on hyödyllisyysmalli?

Hyödyllisyysmalli on patenttiin verrattavissa oleva teollisoikeudellinen suojamuoto. Hyödyllisyysmallia kutsutaan joskus ”pikkupatentiksi”. Suomen hyödyllisyysmallilain mukaan se, joka on tehnyt keksinnön, tai se, jolle keksijän oikeus on siirtynyt, voi hakemuksesta saada hyödyllisyysmallioikeuden keksintöön ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyväksikäyttöön. Keksinnöllä tarkoitetaan teknistä ratkaisua, jota voidaan käyttää teollisesti. Lisäksi keksinnön tulee olla uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeuden hakemispäivää, ja lisäksi selvästi erota siitä.

Hyödyllisyysmallihakemus voidaan tehdä myös muuntamalla samaa keksintöä koskeva vireillä oleva patenttihakemus hyödyllisyysmallihakemukseksi, jolloin hyödyllisyysmallihakemus katsotaan tehdyksi samana päivänä kuin patenttihakemus.

Hyödyllisyysmallin rekisteröinti on voimassa enintään 10 vuotta hakemispäivästä.

Hyödyllisyysmalli on patentin tavoin kielto-oikeus, jonka perusteella voi kieltää muita hyödyntämästä hyödyllisyysmallin mukaista keksintöä ammattimaisesti.

 

Hyödyllisyysmalli vai patentti?

Hyödyllisyysmallia kannattaa hakea, jos sinulla on uusi keksintö, jonka haluat suojata. Hyödyllisyysmallin keksinnöltä vaaditaan hieman matalampi keksinnöllisyystaso kuin patentoitavalta keksinnöltä.

Hyödyllisyysmallin rekisteröinti on nopeampaa kuin patenttihakemuksella. Hyödyllisyysmallihakemuksen käsittelyssä uutuutta ja keksinnöllisyyttä ei tutkita kuten patenttihakemuksessa, vaan nämä tutkitaan vain erillisestä pyynnöstä.

 

 

Hyödyllisyysmallin kokonaiskustannukset ovat tyypillisesti patenttia pienemmät johtuen mm. rekisteröintiprosessien eroista.

Hyödyllisyysmallin suoja-aika on maksimissaan 10 vuotta hakemispäivästä, kun taas patentin suoja-aika voi maksimissaan olla 20 vuotta hakemispäivästä.

Hyödyllisyysmallilla ei voi suojata menetelmiä. Menetelmien suojaamiseen voidaan käyttää patenttihakemusta.

 

Näin me autamme sinua

Olemme mukanasi hyödyllisyysmallihakemuksen laatimisesta aina jatkotoimenpiteisiin asti hyödyllisyysmallin koko elinkaaren ajan.

Hyödyllisyysmallin hakeminen

Mietimme yhdessä kanssasi, miten keksintösi kannattaa suojata. Autamme valitsemaan keksinnöllesi oikean suojamuodon. Usein valinta tehdään patentin ja hyödyllisyysmallin välillä. Haluttaessa voidaan keksinnölle suorittaa ennakkouutuustutkimus, jos halutaan lisätietoa keksinnön uutuudesta jo ennen varsinaista hakuprosessia. Ennakkouutuustutkimuksen tulokset voivat myös auttaa varsinaisen hyödyllisyysmallihakemuksen laatimisessa, esimerkiksi suuntaamaan hakemuksen suojapiiriä paremmin. Meillä on kokemusta ja näkemystä patentti- ja hyödyllisyysmalliasioiden hoitamisesta eri tekniikan aloilta ja erilaisia patentointistrategioita soveltavien hakijoiden asioiden hoidosta. Laadimme yhteistyössä kanssasi hakemuksen jättämisessä tarvittavat asiakirjat ja jätämme hakemuksen puolestasi. Hoidamme yhteydenpidon patenttiviranomaisiin. Hyödyllisyysmallin myöntäminen on yleensä huomattavasti nopeampaa kuin patentin myöntäminen. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan keskimääräinen käsittelyaika on vain muutamia kuukausia.

Prosessi

Kun hakemus on jätetty, tutkitaan sen muodollisuudet. Kun muodollisuudet ovat kunnossa, hyödyllisyysmalli rekisteröidään. Hyödyllisyysmallin hakuprosessin yksityiskohdat vaihtelevat riippuen siitä, minkä maan tai alueen hakemuksesta on kysymys.

Jatkotoimet

Suomessa hyödyllisyysmalli on voimassa aluksi neljä vuotta ja se voidaan uudistaa kaksi kertaa aluksi toiseksi neljäksi vuodeksi ja sen jälkeen vielä kahdeksi vuodeksi. Näin hyödyllisyysmallit voivat olla Suomessa voimassa maksimissaan 10 vuotta hakemispäivästä alkaen. Huolehdimme hyödyllisyysmalliesi uudistuksista ja sekä hyödyllisyysmallirekisteriin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

Suomessa hyödyllisyysmallia vastaan voidaan, tehdä mitättömäksijulistamisvaatimus, jos katsotaan, että hyödyllisyysmalli on myönnetty väärin perustein. Mitättömäksijulistamisvaatimus voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun hyödyllisyysmallin kohde ei ole uusi tai keksinnöllinen siihen nähden mitä on ollut tunnettua ennen hyödyllisyysmallin hakupäivää.

Autamme myös erilaisissa riitatilanteissa, kuten hyödyllisyysmallin mitättömyys- tai loukkausasioissa.

Kansainvälinen suojaus

Hyödyllisyysmalli on alueellinen suojamuoto, jolloin riittävän kattavan alueellisen suojan varmistamiseksi tarvitaan usein kansainvälistä suojausta. Kansainvälisessä suojauksessa on erilaisia vaihtoehtoja riippuen esimerkiksi suojaan tarvittavien maiden lukumäärästä, suojattavan keksinnön elinkaaresta tai keksintöä hyödyntävän yrityksen strategiasta. Niissä maissa, joissa ei ole käytettävissä hyödyllisyysmallia suojamuotona, voidaan haluttaessa käyttää suojamuotona patenttia. Kansainvälisen suojauksen hakemuskäsittelyn hoidamme joko itse tai yhdessä kansainvälisen yhteistyöverkostomme kanssa.

Hyödyllisyysmallisuojan hakemista voidaan jatkaa muihin maihin etuoikeuden avulla.  Etuoikeusaika kestää 12 kk ensimmäisen hakemuksen jättämisestä. Etuoikeusaika antaa siten hakijalle mahdollisuuden odottaa ennen kuin päätökset laajemmasta kansainvälisestä suojauksesta on tehtävä ja jatkohakemukset jätettävä. Hyödyllisyysmallista voidaan hakea etuoikeutta myös patenttihakemukseen.

Autamme valitsemaan sopivimmat kansainväliset suojaustavat, joita voivat olla esimerkiksi kansalliset patentti- tai hyödyllisyysmallihakemukset, alueelliset patenttihakemukset tai välivaiheena kansainvälinen patenttihakemus sekä näiden yhdistelmät.

 

Muita vaihtoehtoja?

Hyödyllisyysmallille vaihtoehtoinen suojamuoto on patentti.
Patenttihakemusta on käytettävä jos halutaan suojata menetelmäkeksintö tai jos 10 vuoden suoja-aika on liian lyhyt (patentti 20 vuotta).
Patenttihakemusta on käytettävä myös jos halutaan viraston suorittama tutkimus hakemuksen keksinnöllisyydestä ja uutuudesta.

Lue lisää

Asiantuntijamme auttavat sinua

Pekka Heinänen

Pekka Heinänen

Eurooppapatenttiasiamies, EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies 09 4130 2525
Terho Laine

Terho Laine

Auktorisoitu patenttiasiamies, Eurooppapatenttiasiamies, EU-mallioikeusasiamies 09 4130 2535
Juhani Vastavuo

Juhani Vastavuo

Auktorisoitu patenttiasiamies, Eurooppapatenttiasiamies 09 4130 2540
Kaikki yhteystiedot