Alla ovat oikeuksien siirtämiseen ja asiamiesvaltuutukseen liittyvät lomakkeet sähköisessä muodossa. Täytetyt ja allekirjoitetut lomakkeet tulee toimittaa meille alkuperäisinä.

Lomakkeet ovat pdf-muodossa. Adobe Acrobat Reader-ohjelman voit ladata Adoben sivulta.

Heinänen Oy noudattaa toiminnassaan Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry:n yleisiä toimeksiantoehtoja. Pyydämme, että ennen valtakirjan täyttämistä tutustut toimeksiantoehtoihin.

Siirtokirja

Valtakirja