Mikä on mallisuoja?

Mallisuoja suojaa tuotteen tai sen osan ulkomuodon. Rekisteröinnillä saatava yksinoikeus malliin merkitsee sitä, ettei kukaan muu kuin mallisuojan haltija ilman tämän lupaa saa käyttää mallia hyväkseen.

Mallin täytyy olla uusi, eikä tuotetta saa julkaista, markkinoida tai myydä ennen rekisteröintihakemuksen jättämistä. Poikkeuksena tähän on ns. armon aika, eli grace period, joka mahdollistaa tuotteen testaamisen markkinoilla vuoden ajan ennen rekisteröinnin hakemista. Armon aika ei ole kuitenkaan riskitön, eikä se ole käytössä kaikissa maissa.  Suositeltavaa onkin, että malli pidetään salaisena niin kauan, kunnes sitä koskeva hakemus on jätetty virastoon.

 

Näin me autamme sinua

Olemme mukanasi mallihakemuksen laatimisesta aina jatkotoimenpiteisiin asti mallin koko elinkaaren ajan.

Mallisuojan hakeminen

Mietimme yhdessä kanssasi, kuinka mallisi kannattaa suojata. Autamme tarvittaessa mallipiirustusten laatimisessa ja teemme hakemuksen puolestasi. Hoidamme yhteydenpidon rekisteriviranomaisiin.

Prosessi

Kun hakemus on jätetty, mallin rekisteröintikelpoisuus tutkitaan. Mikäli esteitä ei löydy, malli rekisteröidään ja kuulutetaan Mallioikeuslehdessä. Hakuprosessin yksityiskohdat vaihtelevat riippuen siitä, minkä maan tai alueen hakemuksesta on kysymys.

Jatkotoimet

Suomessa malli on voimassa viisi vuotta hakemispäivästä alkaen, jonka jälkeen ne voidaan uudistaa viiden vuoden jaksoissa enintään 25 vuodeksi. Huolehdimme mallisi uudistamisista sekä mallirekisteriin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

Jos joku muu käyttää samaa tai lähes samanlaista mallia kuin sinun mallisi, voit mallioikeuden haltijana vaatia loukkauksen lopettamista. Asian voi tarvittaessa viedä Markkinaoikeuden ratkaistavaksi. Autamme loukkaus- ja riitatilanteissa.

Kansainvälinen suojaus

Mallisuojaa voidaan laajentaa ulkomaille etuoikeuden avulla. Etuoikeusaika kestää puoli vuotta ensimmäisen hakemuksen jättämisestä. Etuoikeuden avulla hakemuksen uutuus arvioidaan ensimmäisen hakemuksen jättöpäivän suhteen. Autamme sinua valitsemaan sopivimmat kansainväliset suojaustavat.

Vaihtoehtona hakemukselle Suomessa on jättää EU-mallisuojahakemus, joka antaa yhdellä hakemuksella suojan koko EU-alueella. EU-rekisteröinnin vaikutukset ovat kaikissa jäsenmaissa samat. Myös Haagin sopimuksen mukaisessa mallien kansainvälisessä rekisteröintihakemuksessa voidaan yhtenä halutuista maista nimetä Suomi. Kansainvälinen malli rekisteröidään Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPOssa, joka kuuluttaa hakemuksen kuulutusjulkaisussaan. Tämän jälkeen mallin rekisteröintiedellytykset tutkitaan nimetyissä maissa kunkin maan mallioikeuslainsäädännön mukaan.  Kansalliset rekisteröinnit hoidamme yhdessä kansainvälisen yhteistyöverkostomme kautta.

Asiantuntijamme auttavat sinua

Pekka Heinänen

Pekka Heinänen

Eurooppapatenttiasiamies, EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies 09 4130 2525
Terho Laine

Terho Laine

Auktorisoitu patenttiasiamies, Eurooppapatenttiasiamies, EU-mallioikeusasiamies 09 4130 2535
Tiina Karvosenoja

Tiina Karvosenoja

Tavaramerkkiasiamies, EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies 09 4130 2565
Kaikki yhteystiedot