Sulje

Heinänen Oy:ssä vuodesta 1984.

Pekka Heinänen

Pekka Heinänen

Eurooppapatenttiasiamies, EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies puh. 09 4130 2525
Sulje

Heinänen Oy:ssä vuodesta 2012.

Alalla vuodesta 1998.

Tiina Karvosenoja

Tiina Karvosenoja

Tavaramerkkiasiamies, EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies Fil.maist. (germ.filologia) puh. 09 4130 2565
Sulje

Heinänen Oy:ssä 1989-1999 ja 2002-

Toiminut teollisuudessa patentti-insinöörinä  ja IPR Managerina 1999-2002

Terho Laine

Terho Laine

Auktorisoitu patenttiasiamies, Eurooppapatenttiasiamies, EU-mallioikeusasiamies Diplomi-insinööri, konetekniikka puh. 09 4130 2535