Mikä on patentti?

Patentti on teollisoikeudellinen suojamuoto teknisten ideoiden suojaamiseksi. Suomen patenttilain mukaan se, joka on tehnyt keksinnön, jota voidaan käyttää teollisesti, tai se, jolle keksijän oikeus on siirtynyt, voi hakemuksesta saada patentin keksintöön ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyödyntämiseen. Patentti myönnetään ainoastaan keksintöön, joka on uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen patentin hakemispäivää, ja lisäksi olennaisesti eroaa siitä.

Patenttisuoja on sekä alueellisesti että ajallisesti rajattu. Patentti on voimassa korkeintaan 20 vuotta hakemispäivästä. Patentti voidaan myöntää joko kansallisena patenttina, jolloin patenttisuoja koskee vain kyseessä olevaa maata, tai alueellisena patenttina. Suomessa patentin myöntää Patentti- ja rekisterihallitus.

Miksi patenttia kannattaa hakea?

Patenttia kannattaa hakea, jos sinulla on uusi idea tai tuote, jonka haluat suojata. Idean tai tuotteen kehittäminen vaatii resursseja. Patentilla halutaan estää kilpailijoita kopioimasta idea suoraan.  Patenttia voidaan myös hyödyntää markkinoinnissa. Lisäksi se on osoitus innovatiivisuudesta. Patentin avulla keksintösi on yleensä helpompi kaupallistaa. Tyypillisesti yrityksen IPR (teollisoikeudet) lisäävät yrityksen arvoa, aineetonta pääomaa.

Näin me autamme sinua

Olemme mukanasi patenttihakemuksen laatimisesta patentin koko elinkaaren ajan.

Patenttihakemus

Mietimme yhdessä kanssasi, miten keksintösi kannattaa suojata. Autamme valitsemaan keksinnöllesi oikean suojamuodon. Haluttaessa voidaan keksinnölle suorittaa ennakkouutuustutkimus, jos halutaan lisätietoa keksinnön uutuudesta jo ennen varsinaista hakuprosessia. Ennakkouutuustutkimuksen tulokset voivat myös auttaa varsinaisen patenttihakemuksen laatimisessa, esimerkiksi suuntaamaan hakemuksen suojapiiriä paremmin. Meillä on kokemusta ja näkemystä patenttiasioiden hoitamisesta eri tekniikan aloilta ja erilaisia patentointistrategioita soveltavien hakijoiden asioiden hoidosta. Laadimme yhteistyössä kanssasi hakemuksen jättämisessä tarvittavat asiakirjat ja jätämme hakemuksen puolestasi. Hoidamme yhteydenpidon patenttiviranomaisiin.

Käsittelyprosessi

Kun hakemus on jätetty ja sen muodollisuudet ovat kunnossa, tutkitaan hakemuksen ratkaisun patentoitavuus. Patenttihakemuksen käsittelyn kuluessa tutkiva viranomainen  antaa tyypillisesti yhden tai useampia tutkimusraportteja (ns. välipäätöksiä), joissa arvioidaan hakemuksen patenttivaatimusten mukaisen keksinnön patentoitavuutta tunnettuun tekniikkaan nähden. Prosessin kuluessa hakija antaa vastineensa tutkivan viranomaisen raportteihin. Hakemusprosessin kuluessa, jos keksintö täyttää patentoitavalle keksinnölle asetetut vaatimukset, tutkiva viranomainen myöntää hakemukselle patentin. Patentointiprosessin yksityiskohdat vaihtelevat riippuen siitä, minkä maan tai alueen patenttihakemuksesta on kysymys.

Jatkotoimet

Suomessa patentti on voimassa yleensä enintään 20 vuotta hakemispäivästä. Patenttihakemuksen ja patentin pitämiseksi voimassa pitää maksaa vuosimaksuja. Huolehdimme vuosimaksuista sekä patenttirekisteriin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

Suomessa patenttia vastaan voidaan tehdä väite väiteaikana, jonka kesto on 9 kk patentin myöntämisestä. Väite voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun patentin kohde ei väitteen tekijän mielestä ole uusi tai keksinnöllinen siihen nähden mitä on ollut tunnettua ennen patentin hakupäivää. Autamme väiteprosessissa patentinhaltijaa vastaamaan väitteisiin. Otamme myös vastaan toimeksiantoja väitteiden tekemiseksi muiden patentteja vastaan.

Avustamme myös muissa patentteihin liittyvissä riita- ja loukkausasioissa.

Kansainvälinen suojaus

Patentti on alueellinen suojamuoto, jolloin riittävän kattavan alueellisen suojan varmistamiseksi tarvitaan usein kansainvälistä patentointia. Kansainvälisessä patentoinnissa on erilaisia vaihtoehtoja riippuen esimerkiksi patenttisuojaan tarvittavien maiden lukumäärästä, suojattavan keksinnön elinkaaresta tai keksintöä hyödyntävän yrityksen strategiasta. Kansainvälisen patentoinnin hakemuskäsittelyn hoidamme joko itse tai yhdessä kansainvälisen yhteistyöverkostomme kautta.

Patenttisuojan hakemista voidaan jatkaa muihin maihin etuoikeuden avulla.  Etuoikeusaika kestää 12 kk ensimmäisen hakemuksen jättämisestä.  Etuoikeusaika antaa siten hakijalle mahdollisuuden odottaa ensimmäisen patenttihakemuksen tutkimustuloksia ennen kuin päätökset laajemmasta kansainvälisestä patentoinnista on tehtävä ja jatkohakemukset jätettävä.

Jos halutaan laajentaa alueellista suojaa vain muutamiin maihin, on usein järkevää jättää suorat kansalliset patenttihakemukset haluttuihin maihin.

Haluttaessa patenttisuojaa Euroopan alueella laajemmin, voidaan käyttää esimerkiksi eurooppapatenttihakemusta. Eurooppapatentilla tarkoitetaan Euroopan patenttisopimuksen mukaista patenttia, jonka patenttisuoja voi koskea eurooppapatenttihakemuksessa nimettyjä maita, joista haluttuihin maihin myönnetty patentti lopulta rekisteröidään. Eurooppapatentin myöntää Euroopan patenttivirasto.

Yksi mahdollisuus kansainvälisessä patentoinnissa on käyttää kansainvälistä patenttihakemusta, jolla tarkoitetaan patenttiyhteistyösopimuksen (PCT = Patent Cooperation Treaty) mukaisesti tehtyä hakemusta. Kansainvälinen PCT-patenttihakemus tehdään patenttiviranomaiselle, joka patenttiyhteistyösopimuksen ja sen sovellutussääntöjen mukaan on oikeutettu vastaanottamaan tällaisen hakemuksen (vastaanottava viranomainen). Vastaanottavana viranomaisena toimii Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus.

Autamme valitsemaan sopivimmat kansainvälisen patentoinnin suojaustavat, joita voivat olla edellä mainitut kansalliset patenttihakemukset, alueelliset patenttihakemukset tai välivaiheena kansainvälinen patenttihakemus sekä näiden yhdistelmät.

 

Muita vaihtoehtoja?

Patentille vaihtoehtoinen suojamuoto on hyödyllisyysmalli.
Hyödyllisyysmallioikeuden kohteena on uusi, aikaisemmasta selväsi eroava tekninen ratkaisu, jolta ei vaadita yhtä paljon keksinnöllisyyttä kuin patentoitavalta keksinnöltä.

Hyödyllisyysmallilla voidaan suojata teknisiä ratkaisuja kuten patentilla, mutta ei kuitenkaan menetelmäkeksintöjä.

Lue lisää

Asiantuntijamme auttavat sinua

Pekka Heinänen

Pekka Heinänen

Eurooppapatenttiasiamies, EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies 09 4130 2525
Terho Laine

Terho Laine

Auktorisoitu patenttiasiamies, Eurooppapatenttiasiamies, EU-mallioikeusasiamies 09 4130 2535
Juhani Vastavuo

Juhani Vastavuo

Auktorisoitu patenttiasiamies, Eurooppapatenttiasiamies 09 4130 2540
Kaikki yhteystiedot