1. Rekisterinpitäjä

Heinänen Oy
Äyritie 8 D, 01510 Vantaa
patent(at)heinanen.com

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heinänen Oy
Äyritie 8 D, 01510 Vantaa
patent(at)heinanen.com

 

3. Rekisterin nimi

Heinänen Oy:n verkkosivun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteitten ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta. Heinänen Oy:n asiakasviestintä ja markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän tunnistetiedot kuten nimi ja paikkakunta.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käytämme sivustoillamme evästeitä (laitteeseen tallennettuja pieniä tekstitiedostoja), jotta palvelumme toimisivat mahdollisimman hyvin. Käytämme sivustolla esimerkiksi palvelunkehitykseen, mainontaan ja liiketoiminnan raportointiin liittyviä evästeitä ja sovelluksia, kuten Snoobi- ja Google Analytics-palveluita, jotka mittaavat ja muodostavat raportteja sivustojen käytöstä käyttökokemuksen, sisällön ja liiketoiminnan kehittämiseksi.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietojasi käsittelevät vain Heinänen Oy tai sen kumppaneiden työntekijät, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn. Olemme varmistaneet henkilöstön tietoturvatietoisuuden ja osaamisen koulutuksilla ja ajantasaisilla ohjeilla.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietoja vain EU:n tai ETA:n sisällä. Joissakin tapauksissa mm EU:n ja ETA:n ulkopuolelle kohdistuvien toimeksiantojen tai joidenkin palveluiden käytön yhteydessä henkilötietoja voidaan joutua siirtämään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Siinä tapauksessa huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

9. Rekisterin suojauksen perusteet

A. Manuaalinen aineisto:

Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Heinänen Oy tarjoaa tekniset työvälineet ja infrastruktuurin sekä valitsee ne tietojärjestelmät ja palvelut, joita käytetään varmistamaan tiedon turvallinen käsittely ja suojaus. Tietojenkäsittelyn yhteydessä kohdennetaan käyttäjien käyttöoikeus ja käyttövaltuutus siinä muodossa kuin on tarpeellista henkilötietojen turvallisen käsittelyn varmistamiseksi.

 

10.Tarkastusoikeus

Tietosuoja-asetuksen mukaisen oikeuden nojalla sinulla on oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista. Pyynnön esittämiselle ei ole säädetty määrämuotoa. Tarvittaessa voimme pyytää sinulta lisätietoja, jotta voimme vahvistaa sinun henkilöllisyyden.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tietosuoja-asetus takaa sinulle tietyin poikkeuksin oikeuden tietojesi oikaisemiseen sekä oikeuden tietojesi poistamiseen eli niin kutsutun oikeuden tulla unohdetuksi.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, johon käsittely on perustunut. Tällöin voit esittää meille pyynnön poistaa sinua koskevat tiedot järjestelmistämme. Mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole muuta laillista perustetta niin me poistamme tiedot.

Mikäli oikaistavia tai poistettavia tietojasi on kumppanimme hallussa, pyydämme häntä menettelemään vastaavasti.